โปรแกรมดูเว็บ (Web Browser) ที่แนะนำ

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนของข้อมูลสมาชิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงขอแนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมสำหรับดูหน้าเว็บต่อไปนี้ในการเข้าใช้งานทุกครั้ง


ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อโปรแกรม ลิ้งค์ดาวน์โหลด การรองรับ
1. Google Chrome [ดาวน์โหลด คลิก] สูงสุด
2. Safari [ดาวน์โหลด คลิก] ดี
3. Mozilla Firefox [ดาวน์โหลด คลิก] พอใช้
4. Baidu Spark [ดาวน์โหลด คลิก] พอใช้
5. Internet Explorer มีอยู่บนระบบปฏิบัติการ windows ทุกรุ่น ไม่แนะนำ